Jag heter Anita Forsberg och bor en gård i Havdhem, södra Gotland, som heter Hemöstris.

Jag är född Gotland, men är uppväxt i Oskarshamn, eftersom min far var därifrån. Det är också därför har jag den dialekt jag har!

När jag var 17 år flyttade vi tillbaka till Gotland och min far, som jobbade vid järnvägen, när vi bodde i Oskarshamn, blev bonde Gotland. Min mor arbetade som distriktssköterska, ett yrke som jag själv hade i många år.

Jag är gift med Lars sedan 1969, vi har 4 barn och 7 barnbarn.

Jag har gått en skinnsömnadsutbildning och tycker det är kul att hålla med lammskinnen.

I år åker jag för 10:e året Svenska Slottsmässors julmässor.